Wat als herplant ter plekke of verplanten van boom echt niet gaat?

10-01-2023

Bomen in onze stad mogen niet zomaar worden gekapt. Soms kan het echt niet anders. Als het verplanten of herplanten van een boom écht niet lukt bijvoorbeeld. In dat geval is het Bomenfonds een laatste optie. Vanuit dit fonds worden nieuwe bomen betaald. Hoe werkt dit fonds?

Als een stadsboom moet worden gekapt, dan is er daarna meestal voldoende ruimte om een vervangende boom terug te planten. Bij bouwplannen van projectontwikkelaars, bouwbedrijven of particulieren is dit helaas niet altijd het geval. Bestaande bomen kunnen niet altijd worden behouden of verplant.

Voor het verplanten moet een boom namelijk goed gezond  zijn. De wortels moeten er geschikt voor zijn en er moet ook ruimte in de nabijheid zijn om die boom een nieuwe plek te geven. Bij grote bouwprojecten is op het terrein vaak te weinig ruimte voor vervangende bomen. 
 
Geld storten in het Bomenfonds
Om er zeker van te zijn dat deze bomen toch in de stad terugkomen, moet de aanvrager van de kapvergunning voor iedere boom (die niet meer in zijn plan past en niet her- en verplant kan worden) geld storten in het Bomenfonds van de gemeente. Daarmee kunnen we nieuwe bomen planten.

“We proberen deze nieuwe bomen dichtbij de plek van de gekapte bomen terug te planten. Als dat niet kan, komt de boom ergens anders in het stadsdeel terug. Hoe minder geld gestort wordt in het Bomenfonds des te beter, want dan kunnen de vervangende bomen in de nabijheid van de gekapte bomen worden geplant”, zegt boomexpert Paul van de gemeente. In 2022 is dit bij drie kapvergunningen niet gelukt en moest er in totaal €28.000,- worden gestort. In 2023 worden nieuwe bomen geplant in de stadsdelen Escamp, Leidschenveen-Ypenburg en Loosduinen.

Waarde van de boom
Een gespecialiseerde beëdigd boomtaxateur berekent wat een boom waard is. Deze taxateur brengt de verschillende eigenschappen van de boom in kaart, zoals de boomsoort, de omvang en de status van een boom: is het een boom in een bosplantsoen of is het een stadsboom? Ook wordt gecheckt hoe de boom is verzorgd. De taxateur bepaalt ook wat de gezondheid van de boom is en of de boom zich nog verder zou kunnen ontwikkelen of al in zijn ‘aftakelingsfase’ zit. 

Verschillen zijn groot
Elke boom heeft een andere waarde. Bij een gezonde grote stadsboom kan de waarde zomaar € 5.000,- zijn, terwijl dit voor een bosje van 50 jonge, spontaan opgekomen bomen op een braakliggend terrein en die geen onderhoud hebben gekost, ook € 5.000,- euro is. Uiteraard zijn dit twee extremen, maar die verklaren wel waarom de waarde van taxaties flink kan verschillen. Het gemiddelde bedrag om een nieuwe jonge boom te planten is € 2.000,-. Dit zijn de kosten voor alle werkzaamheden die nodig zijn om een nieuwe boom te planten op een plek waar hij ook echt groot kan worden. 


Bomen zijn belangrijk
Bomen in een stad zijn heel belangrijk. Hoe we met stadsbomen willen omgaan staat in de Nota Stadsbomen. Ze dragen bij aan de leefbaarheid in Den Haag. Het klimaat verandert – meer langdurige regens en warmere zomers - en dat maakt bomen in een stad onmisbaar. Bomen geven schaduw, verkoelen door verdamping, zuigen regenwater op, leggen CO2 vast en dragen bij aan de biodiversiteit en de leefbaarheid van de stad. Een groene stad is prettig om in te wonen.  

Lees ook:  
Hoe zit het met het verplanten van bomen?

 

 

Nieuwsbrief

Niets meer missen van onze verhalen over het Haagse Groen en de stadsnatuur? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden

 

 
Cookie-instellingen