Vernieuwing Park Madestein: wat gaat er gebeuren?

21-10-2022

Madestein is een mooi park aan de rand van de stad. Steeds meer mensen weten het te vinden, onder andere door de bouw van de naastgelegen wijk Vroondaal. Een van de redenen van de opknapbeurt. De plannen zijn er al even, maar er zijn uiteraard vragen. Het Haagse Groen zoekt uit hoe het zit.

We spreken met Anita te Lindert, projectleider van de gemeente Den Haag en Saskia Hielkema, projectleider van de vernieuwing van het park van projectorganisatie Vroondaal.  

Waarom moet het park vernieuwd worden?
“Er komen steeds meer bezoekers naar het landschapspark Madestein om te sporten, spelen, wandelen, vissen, de hond uit te laten of te picknicken. Door intensiever gebruik van het park is het nodig om voorzieningen als paden en speeltoestellen te vernieuwen. Ook is de ambitie om het park natuurlijker in te richten met meer oog voor biodiversiteit, groen en natuur. En vanuit het Hoogheemraadschap van Delfland ligt er ook een opgave om een waterberging te realiseren en de waterkwaliteit te verbeteren ”, licht Saskia toe.

Wat gaat er gebeuren?
“Er waren weinig paden in het gebied. Daarnaast is de grond in grote delen van het park vrij drassig. Sommige delen kun je in natte perioden alleen met kaplaarzen aan bereiken. We willen het park dus graag wat beter toegankelijk maken voor iedereen door meer paden aan te leggen, waaronder een mooi pad rondom de grote plas. De grote plas is een eyecatcher in het gebied en het is fijn dat bezoekers daar straks helemaal omheen kunnen lopen. Het is een ideaal rondje van ongeveer 3 kilometer om hard te lopen, te skaten of wandelen. Door paden aan te leggen, zorgen we ook dat het park beter toegankelijk wordt voor de omliggende wijken zoals Kraayenstein en Vroondaal. En dat de natuur in de bosjes ook wat meer tot rust komt, doordat de bezoekers minder gaan struinen.

Nieuw pad rondom de grote plas

Meer natuur terug brengen
Daarnaast brengen we meer natuur terug in het gebied. Zo wordt er door het Hoogheemraadschap van Delfland een ‘kraamkamer’ voor vissen aangelegd in een nieuwe vijver die is gekoppeld aan de grote plas. Met deze ‘vispaaiplaats’ wordt het water in Madestein nog aantrekkelijker voor nieuwe vissoorten. Om het water van flinke regenbuien op te vangen wordt een ‘overloopgebied’ ingericht. Dit gebied loopt onder bij stevige regenval, waarna het regenwater richting de kleine plas en deels in de grond wordt afgevoerd.

Het park krijgt ook een meer natuurlijke inrichting, bijvoorbeeld door de aanleg van oevers met riet, er komt een waterlelieveld in de vispaaiplaats en de nieuwe speeltoestellen zijn gemaakt van natuurlijke materialen. Ook wordt een deel van het park ingericht met bloemenweides. Tot slot wordt de parkeerplaats aan de Madepolderweg in het gebied wat kleiner en groener”, vertelt Anita.

Natuurlijke oevers met ruimte voor bloemen en planten

Waarom moeten er bomen weg?
Saskia: "We planten meer bomen en struiken terug dan er stonden voor de vernieuwing van het park. Maar er moeten 468 bomen weg. Het grootste deel van de bomen die weggaan, zijn kleine bomen die in de verschillende bosjes staan. Deze bomen hebben een gemiddelde doorsnede van 10 tot maximaal 30 centimeter. Er worden 62 grotere bomen gekapt.

We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bomen te sparen, onder andere door paden te gebruiken die in de loop der tijd al waren ontstaan (de zogenaamde ‘olifantenpaadjes’). Door de kleinere bomen weg te halen, ontstaat er in het bos meer licht en ruimte voor andere grotere bomen, waardoor zij beter tot hun recht komen en beter kunnen groeien. Ook worden er bomen gekapt vanwege het verstevigen van de kade, het inrichten van de natuurlijke oevers, vispaaiplaats en het overloopgebied. Uiteraard werken we om de bomen heen waarin (mogelijk) een dier zit. We hebben een uitgebreide inventarisatie gedaan en we gaan zeer zorgvuldig om met de diersoorten die in het park leven.”

Hoeveel bomen worden er terug geplant?
"Er worden 80 grote zomereiken, beuken en veldesdoorns geplant. En zo’n 3.775 m2 ‘bosplantsoen’. Dit staat gelijk aan ongeveer 1.130 bomen. We planten verschillende bomen (zoals de eik, linde of beuk) en struiken (zoals de lijsterbes, hazelaar en meidoorn). En aan de randen van het bos wordt 2.517 m2 struiken en kleine bomen zoals de lijsterbes, grauwe wilg en meidoorn geplant. Er komen dus uiteindelijk meer bomen en struiken terug en er komt veel meer variatie en dat is goed voor de biodiversiteit”, zegt Anita.

Is er contact met bewoners en belangengroepen?
“Ja, we hebben bij het maken van het plan uitgebreid gesproken met belangenorganisaties en op basis van die gesprekken is het plan nog verder aangepast. Kortgeleden hebben we met een groep bewoners en vertegenwoordigers van belangengroepen gewandeld in het gebied, de plannen toegelicht en vragen beantwoord”, vertelt Saskia.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?
“We kunnen starten wanneer alle vergunningen er zijn. Bij het kappen van bomen is uiteraard een vergunning nodig en daar mag ook bezwaar tegen worden gemaakt. We verwachten volgend jaar te kunnen starten en in 2025 helemaal klaar te zijn”, aldus Anita.

Meer informatie?
Kijk op de website van projectorganisatie Vroondaal voor meer informatie over de vernieuwing van het park. 

Ontwerp landschapspark Madestein

 

Cookie-instellingen